WorldBorder - Nastavení borderu

Díky hranici světa v Minecraftu se svět dále nemůže generovat a tím zabírat větší místo na disku. Vytvořit se dá dvěmi způsoby a to pomocí příkazu integrovaného přímo v Minecraftu nebo pluginem. Oba způsoby jsou podobné, výhoda vytvoření přes plugin je více funkcí a tvarů borderu.ostatní příkazy pluginu

/wb <worldname> set <radiusX> <radiusY> <x> <y> – nastaví border vycentrovaný na souřadnice x a y
/wb shape <tvar> – tvar borderu, můžeme dosadit elliptic (elipsa), round (kruh), rectangular (obdelník), square (čtverec)

Protože do příkazu zadáváme rádius, tedy poloměr, výsledné rozměry borderu budou dvakrát větší.


Revision #4
Created 18 October 2023 14:00:28 by Denaas
Updated 18 October 2023 14:15:32 by Denaas