Skip to main content

MODT (Popisek serveru)


MODT neboli popisek serveru slouží pro sdělení buď důležitého nebo pouze jen informativního obsahu. Vždy se nachází pod názvem serveru (server si vždy pojmenuje hráč sám).

Při manipulaci s souborem server.properties mějte server vypnuty.

  1. Běžte ve vašem Dashboardu do kolonky Správce souborů
  2. Najděte soubor " server.properties "
  3. Najděte na řádku " server.properties " " modt= XX "
  4. Místo textu který je za = zvolte libovolný text.

Bez názvu.png

  1. Po zapnutí serveru by jste měli pocítit změny.