Skip to main content

Připojení na server warez hráči

Nastavení

  1. Půjdeme do SFTP/Správce souborů.  (Návod na SFTP)
  2. Najdeme si soubor s jménem server.properties.

    image.png

  3. Poté si ho otevřeme.
  4. Najdeme si v souboru Online-mode=true  a přepíšeme false .vMHgh8EH6XOxPxue-EXfimage.png
  5. Poté restartujeme server  a je hotovo a mohou se připojit i hráči co mají warez minecraft.

Úspěšně máte hotovo.