Skip to main content

Chunky - Předgenerování mapy

Proč se vyplatí předgenerovat mapu? Často se na serverech stává, že se mapa generuje až během toho, co ji nějaký hráč objevuje. Vzhledem k tomu, že generování mapy je náročné na výkon, server se může začít lagovat, proto je dobré tomu předejít.


Generování pomocí pluginu Chunky

Pokud ještě nemáte nastavený ve světě border, nastavte jej. Návod naleznete zde.

Při generování se server nadměrně zatěžuje (zatížení CPU na verzi 1.19 je 800-900%)

    1. stáhnete si plugin chunky, poté ho nahrajete do složky plugins a restartujete server.
    2. Napišete do konzole/do chatu na serveru kterou čast chcete generovat.
Jak vybrat oblast pro generaci

Způsob č. 1 (mapa se vygeneruje po border)
chunky world <svět> – určí svět, který se má generovat
chunky worldborder – vygeneruje mapu po border světa

Další přikazy k pluginu

chunky start - Spustí generování
chunky pause – Zastaví aktuální úlohu a uloží postup
chunky continue – Pokračuje v aktuální úloze
chunky cancel – zruší aktuální úlohu
chunky silent – vypne/zapne zprávy o probíhající úloze
chunky trim – smaže přebytečné chunky za borderem